Voorwaarden onderhoudsabonnement

Het onderhoudsabonnement

Eenmaal per jaar uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • Schoon- en stofvrij maken van ontstekingmechanisme
  • Schoon- en stofvrij maken hoofdbrander
  • Schoonmaken mengbuis gas-luchtmengsel
  • Schoonmaken luchttoevoer/rookgasventilator (indien van toepassing)
  • Schoonmaken warmtewisselaar uitwendig
  • Het controleren en zo nodig afstellen van de aansteekbrander en de hoofdgasbrander (indien van toepassing)
  • Het controleren van de installatie op een goede afvoer van de verbrandingsgassen
  • Het controleren en zo nodig op peil brengen van de waterdruk (indien van toepassing)
  • Het controleren van een goede werking van regel- en beveiligingsapparatuur
  • Recht op storingsdienst 7 dagen per week van 8:00 uur tot 22:00 uur.

Jaarlijks wordt er contact met u opgenomen voor het onderhoud, zodat u hier zelf niet aan hoeft te denken. Dit abonnement gaat in na de eerste onderhoudsbeurt wanneer er geen grote gebreken/achterstallig onderhoud aan het toestel zijn.

Niet inbegrepen

Voor reparatie van het toestel benodigde nieuwe (vervangende) onderdelen. Deze onderdelen worden berekend tegen de dan geldende prijzen, vastgesteld door M. van der Rhee Installatiebedrijf. Storingen aan de installatie zoals radiatoren, kranen e.d. Ook reparaties aan leidingsystemen en het vullen van de installatie zijn niet in de abonnementsprijzen inbegrepen. Gemaakte kosten door ketelfabrikant. Indien de storing redelijkerwijs niet door M. van der Rhee Installatiebedrijf kan worden verholpen, wordt de ketelfabrikant ingeschakeld. De eventueel uit dit bezoek voortvloeiende kosten zijn niet in de abonnementsprijzen inbegrepen tenzij e.e.a. te wijten is aan een niet deskundige beoordeling van de storing door M. van der Rhee Installatiebedrijf.

Tarieven

Prijzen inclusief BTW Abonnement Onderhoud
C.V.(combi) ketel tot 40kw € 75,=
Geiser € 50,=
Mechanische ventilatie i.c.m. C.V. ketel € 29,=
Warmte terugwin-unit prijs op aanvraag

Bovenstaande tarieven gelden binnen een straal van 15 km vanaf Alblasserdam, daarbuiten worden reiskosten in rekening gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden. Voor bedrijven is er een passende offerte op maat.

Betaling

De prijs van het onderhoudscontract zal jaarlijks gefactureerd worden nadat het onderhoud is uitgevoerd, waarna betaling binnen 14 dagen na factuurdatum dient plaats te vinden.

Opzegging

Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode.